TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

BB Group phấn đấu trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, một thương hiệu toàn cầu. BB Group luôn đi tiên phong trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, nỗ lực đóng góp cho xã hội và hướng đến phát triển bền vững Biểu đồ sứ mệnh […]

Xem thêm

BB Group