Giới thiệu BB Group

Giới thiệu BB Group

Tập đoàn BB Group được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2017. Xuất phát từ một Công ty sản xuất và kinh doanh nước khoáng – thương hiệu Vital, ngày nay BB Group đã phát triển thành môt trong những Tập đoàn Kinh tế đa ngành lớn của Việt Nam. Tập đoàn hoạt động […]

Xem thêm

BB Group