Công ty CP Đầu tư Vitasco ngưng sử dụng màng co nắp chai cho các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Vital

Công ty CP Đầu tư Vitasco chính thức ngưng sử dụng màng co nắp chai cho tất cả các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Vital từ cuối tháng 06/2020. Việc ngưng sử dùng màng co nắp chai là một bước tiến tích cực trong việc bảo vệ môi trường, giảm lượng rác thải nhựa từ bao bì.

Sự thay đổi nhỏ này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, bởi nắp chai của Vital có thiết kế chắc chắn với các cầu nối giữa nắp và vành nắp, đảm bảo chai nước mới được đóng kín tuyệt đối.

Vì môi trường xanh sạch đẹp – Vì lợi ích cộng đồng!

BB Group