NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKPSI 4

BBGROUP khát khao và quyết tâm trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở khu vực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo gồm Năng lượng mặt trời, Điện gió và Thủy điện dựa trên tiềm năng vượt trội của Việt Nam.

Với 13 dự án năng lượng tái tạo, BBGROUP đặt ra mục tiêu tổng công suất của các dự án cho năm 2022 là 1.744 MW điện. Trong đó, danh mục năng lượng tái tạo đang sở hữu của BBGROUP chiếm 744 MW, danh mục năng lượng tái tạo đang nghiên cứu đầu tư của BBGROUP chiếm 1.000 MW.

Truy cập trang web dự án

Thông tin Dự án

Vị trí: Xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Ngày vận hành: 09/10/2010

Diện tích đất: 30 MWp

Sản lượng bình quân hàng năm: 114,3 triệu kWh