Multisector economic conglomerate, pioneering stability
Nhà máy

Lọc dầu Dung Quất

Home / Dung Quat oil-extracting factory

Tổng quan dự án

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.

Gói thứ nhất B1/B3 gồm có 17 hạng mục gồm: Nhà điều khiển trung tâm; 10 trạm điện; 3 nhà đấu nối công nghệ; 2 nhà đấu nối thiết bị và nhà thí nghiệm sản phẩm trong khu vực nhà máy chính, tất cả các hạng mục này đều đã được thi công và bàn giao đúng tiến độ. Gói thầu thứ 2 là gói thầu xây dựng hạ tầng toàn bộ kho chứa bao gồm: móng bồn bể; các gối đỡ hệ thống thoát nước ngầm (ống sắt); mương thoát nước mưa đường di chuyển nội bộ trong các trạm bơm xăng dầu, kho chứa và khu vực xuất sản phẩm theo đường bộ… Thi công tuyến gối đỡ ống từ nhà máy chính đến các kho chứa sản phẩm dài trên 10,2 km. Tuyến gối đỡ ống từ kho chứa ra cảng xuất sản phẩm kèm theo hệ thống đường công vụ từ nhà máy chính ra cảng dài khoảng 2.4 km. Gói thầu này có tổng giá trị 13,945 triệu USD đã hoàn thành bàn giao cho phía Techikque ngày 18/12/2008.

Để thực hiện gói thầu này, TCty Xây dựng Bạch Đằng đã khẩn trương thành lập 2 Ban điều hành, cao điểm nhất từ tháng 3 đến tháng 7/2007 TCty đã huy động từ miền Bắc vào Dung Quất 1.500 – 1.600 CBCNV. Thi công tại Dung Quất mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt nhưng với tinh thần lao động hăng say nhiệt tình, nên công trình không phải dừng thi công một ngày nào. Nhờ sự chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo TCty đảm bảo tốt điều kiện về lương thưởng và ổn định đời sống nên anh chị em đã phát huy tốt truyền thống của TCty Xây dựng Bạch Đằng trên công trình trọng điểm này.