Multisector economic conglomerate, pioneering stability

Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch dây chuyền 1, 2 & 3

Home / Hoang Thach Cement Factory line 1, 2 & 3

Tổng quan dự án

Dự án xây dựng Dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Hoàng Thạch có giá trị 98,8 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Xây dựng 201 (Công ty con của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng) thi công bao gồm các hạng mục: Tháp Trao đổi nhiệt, Nhà nghiền sơ bộ, Nhà nghiền, Lò nung, Nhà làm nguội và Nhà nghiền than.