Liên hệ

Địa chỉ

Add : A203 Tháp The Manor Tower, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3794 6868

Fax : (84-24) 3794 6969

Email : info@brggroup.vn

Lời nhắn


Office 1

Add : A203 Tháp The Manor Tower, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3794 6868

Fax : (84-24) 3794 6969

Email : info@brggroup.vn

Office 2

Add : A203 Tháp The Manor Tower, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3794 6868

Fax : (84-24) 3794 6969

Email : info@brggroup.vn

Office 3

Add : A203 Tháp The Manor Tower, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3794 6868

Fax : (84-24) 3794 6969

Email : info@bbgroup.vn

BB Group