BB GROUP - Tập đoàn kinh tế đa ngành, vững bước tiên phong
CORPORATION

BB CIM HOLDINGS

Theo định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn BB GROUP, nhiệm vụ của ngành Khai khoáng không chỉ là làm thế nào để khai thác, chế biến khoáng sản đáp ứng nhu cầu nhiên, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác mà còn để công nghiệp Khai khoáng trở thành một phần không thể tách rời, đóng vai trò quan trọng trong một nền kinh tế phát triển bền vững, góp phần là động lực phát triển ngành sản xuất công nghiệp trong nước và xuất khẩu.

Cụm mỏ Yên Bái

Cụm mỏ Yên Bái

Cụm mỏ Lào Cai

Cụm mỏ Yên Bái

Cụm mỏ Lào Cai

Nội dung

Thông tin ngành nghề

Cụm mỏ Yên Bái

BB GROUP không ngừng nỗ lực khai thác hiệu quả để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho sự phát triển của các ngành và lĩnh vực đa dạng trong bức tranh phát triển kinh kinh tế hùng mạnh và bền vững chung của Việt Nam nói cung và của Tỉnh Yên Bái nói riêng

PROJECT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nội dung

Thông tin ngành nghề

Cụm mỏ Lào Cai

Hiểu được vai trò then chốt của ngành công nghiệp quan trọng là luyện thép, BB GROUP tiên phong áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để hoạt động khai thác các mỏ quặng vừa đảm bảo sự phát triển ổn định của kinh tế vừa gìn giữ môi trường, cảnh quan của Tỉnh Lào Cai

PROJECT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU