BB GROUP - Tập đoàn kinh tế đa ngành, vững bước tiên phong
Mỏ sắt

Ba Hòn - Làng Lếch

Trang chủ / Khai khoáng / Mỏ sắt Ba Hòn – Làng Lếch

Tổng quan dự án

Lào Cai là một tỉnh có tài nguyên khoáng sản phong phú, một trong những loại khoáng sản có trữ lượng lớn của tỉnh là quặng sắt. Quặng sắt của tỉnh Lào cai phân bố chủ yếu ở huyện Văn Bàn với các mỏ như Mỏ sắt Quý Xa, mỏ sắt làng Vinh, Làng Cọ, mỏ sắt Ba Hòn – Làng Lếch, …;

Vị trí dự án:  Đội 05, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Với quy mô, công suất của dự án: 01 nhà máy công suất tuyển 100.00 tấn tinh quặng/năm; 01 nhà máy công suất tuyển 200.000 tấn tinh quặng/năm,

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Số giấy phép: 1408/GP-BTNMT ngày 29 tháng 08 năm 2012, loại khoáng sản được phép khai thác: Quặng sắt

Quy Mô dự án

Với đặc điểm địa chất của mỏ, các thân quặng phân bố thành 03 khu vực khai thác, gồm Khu Tây Bắc, khu Trung tâm và khu Đông Nam.

  • Khu vực số I khu Đông Nam có diện tích 15,5 ha, có chiều dài trung bình khai trường 820m, chiều rộng khai trường 210 m;
  • Khu vực số II khu Trung Tâm có diện tích 21,4 ha, có chiều dài trung bình khai trường 730m, chiều rộng khai trường 430 m;
  • Khu vực III khu Tây Bắc có diện tích 31,2 ha, có chiều dài trung bình khai trường 1060 m, chiều rộng khai trường 360 m.

Xây dựng 02 nhà máy tuyển quặng tại hai đầu mỏ   và đã trình tự khai thác mỏ được xác định như sau:

  • Giai đoạn 1: Khai thác tại khai trường khu Đông Nam với công suất 248.000 tấn quặng nguyên khai để cung cấp cho nhà máy tuyển số 1 có công xuất chế biến 100.000 tấn quặng tinh/ năm.
  • Giai đoạn 2: Sau khi xây dựng nhà máy tuyển số 2 (từ năm thứ 4), khai thác đồng thời tại 02 khai trường Khu Đông Nam và Khu Tây Bắc với công xuất 745.000 tấn quặng nguyên khai/năm.