BB GROUP - Tập đoàn kinh tế đa ngành, vững bước tiên phong
Tổng công ty

xây dựng Bạch đằng

Với hơn 60 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Công ty thành viên Tập đoàn BB GROUP tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, đặt nền móng cho ngành xây dựng Việt Nam với phương châm hạ tầng sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải hiện đại là tài sản & nền móng phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Xây dựng công nghiệp

Xây dựng công nghiệp

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Xây dựng dân dụng

Xây dựng công nghiệp

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Xây dựng dân dụng

nội dung

Thông tin ngành nghề

Xây dựng công nghiệp

Xây dựng công nghiệp đã góp phần to lớn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của đất nước, thể hiện trình độ kỹ thuật của xã hội nói chung và sự nghiêp công nghiệp hoá hiện đại hoá trong giai đoạn hiện nay nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của Xây dựng công nghiệp, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đạt được những thành tựu với những công trình quy mô lớn trong và ngoài nước, khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mang lại niềm tự hào cho các thế hệ tiếp nối trong ngành Xây dựng Việt Nam.

project

Dự án tiêu biểu

nội dung

Thông tin ngành nghề

Hạ tầng kỹ thuật & giao thông

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng sớm quyết định lựa chọn cơ sở hạ tầng là lĩnh vực đầu tư chiến lược. Tính đến năm 2022, Bạch Đằng đã xây dựng hoàn thiện và đi vào sử dụng hơn 50 công trình hạ tầng kĩ thuật và giao thông. Góp phần phát triển nhanh cơ sở hạ tầng thiết yếu, từ đó thu hút hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài, điều này đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia.

project

Dự án tiêu biểu

nội dung

Thông tin ngành nghề

Xây dựng dân dụng

Xây dựng dân dụng được xem là ngành kinh tế trọng điểm, tạo tiền đề và bước đà thuận lợi cho kinh tế quốc gia đi lên, góp phần nâng cao tiềm lực quốc gia đồng thời thúc đẩy thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng với hơn 60 năm chinh phục thử thách, đã hoàn thiện hơn 30 công trình dân dụng như Trung tâm hội nghị quốc gia, trung tâm hành chính, Bệnh viện, Khu đô thị và nhiều công trình trọng điểm khác, góp phần định hướng cho đường lối phát triển và tăng trưởng hệ thống cơ sở vật chất của nền kinh tế quốc gia.

project

Dự án tiêu biểu

news

Tin tức & sự kiện