BB GROUP - Tập đoàn kinh tế đa ngành, vững bước tiên phong
BB Group
B
BB Group

Tập đoàn kinh tế đa ngành
Vững bước tiên phong

BB Group
B
BB Group

Tập đoàn kinh tế đa ngành
Vững bước tiên phong

BB Group
B
BB Group

Tập đoàn kinh tế đa ngành
Vững bước tiên phong

BB Group
B
BB Group

Tập đoàn kinh tế đa ngành
Vững bước tiên phong

BB GROUP

KIẾN TẠO TẦM CAO,
CHINH PHỤC VÀ TỎA SÁNG

0 6 năm

Hình thành phát triển

0 6

Lĩnh vực cốt lõi

+ 2000

Cán bộ nhân viên

+ 30

Tỉnh thành

background
Tin tức

Tin tức & Sự kiện

Ngập tràn ưu đãi tại KOBI Onsen Resort Hue

Nổi bật tại Huế với các dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, cân bằng Thân – Tâm – Trí như: Tắm onsen chuẩn Nhật, spa, tắm bùn khoáng Doro Furo, ngâm thảo dược, xông ngải cứu Yomogi… Ngập tràn ưu đãi tại KOBI Onsen Resort Hue and Spa KOBI Onsen Resort […]

Brochure

Thông tin E-Brochure

background