BB GROUP - Tập đoàn kinh tế đa ngành, vững bước tiên phong
Nhà máy

Điện mặt trời phan lâm 2

Trang chủ / Năng lượng / Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2

Tổng quan dự án

Nhà máy điện mặt trời Phân Lâm 2 được xây dựng tại thôn Dốc Đá, xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Nhà máy được đưa vào vận hành thương mại COD ngày 17/12/2020.

58.88 ha

Diện tích đất

40.95 MW

Tổng công suất

83.066 triệu kWh

Sản lượng bình quân hàng năm

Lịch sử hình thành - phát triển

Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2 được xây dựng với mục tiêu bổ sung nguồn năng lượng sạch vào hệ thống điện Quốc gia, đáp ứng cung cấp điện cho hệ thống điện nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Phan Lâm được xây dựng nối lưới trực tiếp với công suất 49 MWp và đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia qua cấp điện áp 110kV. Nhà máy còn có mục tiêu lớn khi là một trong những dự án điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam, góp phần tạo tiền đề, cơ sở để phát triển nguồn năng lượng sạch về mặt trời. Phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện của Chính phủ, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.