BB GROUP - Tập đoàn kinh tế đa ngành, vững bước tiên phong
NHÀ MÁY

THỦY ĐIỆN ĐĂKPSI 3

Trang chủ / Năng lượng / Nhà máy thủy điện ĐăkPsi 3

Tổng quan dự án

Công trình thủy điện Đăk Psi 3 được thiết kế xây dựng trên suối ĐăkPsi, đây là nhánh sông cấp I của sông Krông Pôkô thuộc địa phận xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà và xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum là bậc thang thủy điện thứ 3 của suối ĐăkPsi.

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 3 khởi công xây dựng tháng 12/2010 và đưa vào vận hành phát điện cuối tháng 8/2012, liên kết với HTĐ Quốc gia qua đường dây lộ kép điện áp 22 kV từ Nhà máy Đăk Psi 3 đến Máy biến áp 110/22/11 kV Trạm biến áp Nhà máy thủy điện ĐăkPsi 4. Đăk Psi 3 có công suất lắp máy Nlm = 15,0MW, (03 tổ máy 3×5 MW). Điện lượng trung bình năm, nhà máy Đăk Psi 3 E0 = 59,92 triệu kwh.

4183 ha

Diện tích đất

15 MW

Tổng công suất

5992 triệu kWh

Sản lượng bình quân hàng năm

Lịch sử hình thành - phát triển

Nhà máy thủy điện Đăk Psi 3 xây dựng tháng 12/2010, hoàn thành đưa vào vận hành phát điện thương mại cuối tháng 08/2012, liên kết với HTĐ Quốc gia qua đường dây lộ kép điện áp 22 kV từ Nhà máy Đăk Psi 3 đến Máy biến áp 110/22/11 kV Trạm biến áp Nhà máy thủy điện ĐăkPsi 3.

Trước sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi phát triển ngành năng lượng để tạo tiền đề cho các ngành công nghiệp khác phát triển dẫn tới nhu cầu năng lượng cũng tăng lên. Trong đó, việc đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện sẽ bổ sung đáng kể nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia và đáp ứng một phần nhu cầu điện năng trong khu vực, giảm bớt tình hình thiếu hụt điện năng của hệ thống, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Đồng thời, khi nhà máy chính thức đi vào vận hành sẽ tạo ra tác động tích cực tới cộng đồng địa phương, tạo công ăn việc làm và cải thiện điều kiện sống cho người dân trong khu vực.