Dự án

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HANBARAM

BBGROUP quyết tâm trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực về năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời, gió và thủy điện. Và khát vọng khao khát đó chính là dựa trên tiềm năng vượt trội của Việt Nam.

Với 13 dự án năng lượng tái tạo, BBGROUP đặt mục tiêu đạt 1.744 MW điện vào năm 2022. Danh mục năng lượng tái tạo do BBGROUP sở hữu chiếm 744 MW, trong khi danh mục năng lượng tái tạo đang nghiên cứu và đầu tư chiếm 1.000 MW.

Xem thêm

Dự án

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHAN LÂM 2

BB GROUP khát khao và quyết tâm trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở khu vực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo gồm Năng lượng mặt trời, Điện gió và Thủy điện dựa trên tiềm năng vượt trội của Việt Nam. Với 13 dự án năng lượng tái tạo, BB GROUP đặt ra mục tiêu tổng công suất của các dự án cho năm 2022 là 1.744 MW điện. Trong đó, danh mục năng lượng tái tạo đang sở hữu của BBGROUP chiếm 744 MW, danh mục năng lượng tái tạo đang nghiên cứu đầu tư của BB GROUP chiếm 1.000 MW

Xem thêm

Dự án

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKPSI 4

BB GROUP khát khao và quyết tâm trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở khu vực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo gồm Năng lượng mặt trời, Điện gió và Thủy điện dựa trên tiềm năng vượt trội của Việt Nam. Với 13 dự án năng lượng tái tạo, BB GROUP đặt ra mục tiêu tổng công suất của các dự án cho năm 2022 là 1.744 MW điện. Trong đó, danh mục năng lượng tái tạo đang sở hữu của BBGROUP chiếm 744 MW, danh mục năng lượng tái tạo đang nghiên cứu đầu tư của BB GROUP chiếm 1.000 MW

Xem thêm

Dự án Năng lượng

" class="attachment- size-" alt="" loading="lazy" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px">
" class="attachment- size-" alt="" loading="lazy" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px">
" class="attachment- size-" alt="" loading="lazy" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px">
" class="attachment- size-" alt="" loading="lazy" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px">
" class="attachment- size-" alt="" loading="lazy" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px">
" class="attachment- size-" alt="" loading="lazy" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px">

Mạng lưới Dự án