BB GROUP - Tập đoàn kinh tế đa ngành, vững bước tiên phong

Cảng tổng hợp Quảng Trị

Trang chủ / Công nghiệp khí / Cảng tổng hợp Quảng Trị

1. Địa điểm thực hiện dự án:

Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

2. Mục tiêu dự án

  • Là Cảng chuyên dùng phục vụ bốc xếp, vận chuyển, tiếp nhận hang hóa của Trung tâm công nghiệp khí BBG Quảng Trị.
  • Đem lại thu nhập cho Nhà đầu tư và nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.
  • Dự kiến khu bến Cảng chuyên dùng phục vụ Trung tâm công nghiệp khí BBG Quảng Trị sẽ bao gồm các hạng mục công trình như sau: khu bến hàng lỏng/khí, các công trình dùng chung như đê chắn sóng, luồng tàu.

3. Quy mô cảng

Dự kiến khu bến Cảng chuyên dùng phục vụ Trung tâm công nghiệp khí BBG Quảng Trị sẽ bao gồm các hạng mục công trình như sau: khu bến hàng lỏng/khí, các công trình dùng chung như đê chắn sóng, luồng tàu.

3.1. Lượng hàng qua cảng: Lượng hàng thông qua cảng dự kiến phục vụ trung tâm công nghiệp khí của tập đoàn BBG với lượng hàng lỏng dự kiến thông qua từ 12 ÷15 triệu tấn/năm

3.2. Cỡ tàu thông qua: Dự kiến cỡ tàu thông qua Cảng: Tàu hàng lỏng/khí đến trọng tải 150.000 tấn